Traces

Traces is een vervolg van Pulpfiction. De werken zijn gebaseerd op de verschillende aardlagen zoals die gevonden worden bij archeologische fondsten. Iedere laag vertelt een verhaal dat gefragmenteerd is, opgebouwd uit de nog zichtbare restanten uit een vergeten verleden.