Oude deuren

Diverse verflagen die over elkaar heen zijn aangebracht, de ene laag transparant de andere dekkend. Zoals bij deuren die jaar na jaar zijn overgeschilderd. Door de aangebrachte lagen (deels) te verwijderen worden de onderliggende lagen weer zichtbaar. In deze serie keer ik ‘definitief’ terug naar de geometrie in mijn werken.