Labyrinths

De serie Labyrinths is een zoektocht naar het leven van mijn vader. In de laatste jaren van zijn leven probeerde ik zijn levensverhaal op te schrijven. Hij liet over bepaalde periodes weinig los. Ik vroeg mij af wie hij ontmoet had en in hoeverre deze ontmoetingen invloed hadden gehad op zijn leven en uiteindelijk op mijn leven. Nadat hij in 2013 is overleden ben ik door gegaan met deze serie waarbij het thema niet enkel toegespitst was om mijn vader maar ook op mijzelf. Nadat in 2015 mijn partner was overleden kon ik niet meer aan deze serie werken is ben ik abrupt gestopt om bijna een jaar niet meer te (kunnen) werken . De serie Labyrinths is ook deels uitgevoerd op papier.